ประเสริฐคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใฝ่ใจสุขภาพ  เสริมสร้างสู่สากล
นายธนพจ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบ ข้อสอบกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

 

 

 

  ขุดการเรียน
การสอนโดยใช้
โปรแกรม GSP
>>รายละเอียด
    รายงานการใช้
ชุดฝึกของลูกเลือ
>>รายละเอียด
             
  การพัฒนาบเรียน
เรื่องกายของเรา
>>รายละเอียด
    การพัฒนาบทเรียน
เรื่องแสงและการมองเห็น
>>รายละเอียด
             
             
 

 

 

 

Free Counters
Free Counter

 

   
   
   
 
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา 2559
    การประกวดเฟรชชี่
ประจำปีการศึกษา2559
 
 
 

พิธีประดับพระเกี้ยว
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

   

กิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา2559

 
 
 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในหลวง ทรงครองราชย์ 70 ปี

   

กิจกรรมค่ายEnglish
and Chinese Camp

 
 
 

ผู้บริหารและ
คณะครูเข้าร่วมอบรม
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

   

กิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร

 
 
 

นายนพพร พิพิธจันทร์
ผอ.สพม. เขต4
มาเยี่ยมโรงเรียน

   

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า
ปทุมธานี

 
 
 

พิธีมอบรางวัลนักเรียน
ผู็มีผลการเรียนดีเด่น

   

โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนชั้น
ม.1 และ ม.4

 
 
 

พิธีรับมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา 2558

   

ประเมินครูผู้ช่วย
14 มีนาคม 2559

 
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา 2558
   

กิจกรรมธรรม
วันไหว้ครู

 
  กิจกรรมการจัด
การเรียน
การสอนแบบบูรณาการ
    กิจกรรมผูกแขนรับ
น้องใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558
 
        รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>  
               

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี| Triamudomsuksanomklao Phathumthani school
เลขที่ 11 หมู่ 2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุุมธานี 12160
โทรศัพท์ 0-2593-1965 |0-2593-2242| tunp@windowlive.com
: Modify By Webmaster ครูจิราพร เหมพุทธ ครูซ่อนกลิ่น คงหนู