ภาพบุคลากร
09 ข้อมูลนักเรียน
009 ผลงานนักเรียน
จจ คณะกรรมการสถานศึกษา
ตต คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
ลล แผนที่การเดินทาง

ลล คณิตศาสตร์
ลล ภาษาไทย
ลล วิทยาศาสตร์
ลล ภาษาต่างประเทศ
ลล สังคมศึกษา ฯ
ลล สุขศึกษาและพละศึกษา
ลล ศิลปะ
ลล การงานอาชีพฯ
ลล คอมพิวเตอร์

ลล ข่าวประชาสัมพันธ์
ลล ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์
ลล ประกาศรับสมัครงาน
ลล กิจกรรมภายในโรงเรียน
ลล เผยแพร่ผลงานบุคลากร

ลล ฐานข้อมูลงานวิจัย
ลล วิชาการ.คอม
ลล ระบบคลังข้อมูลวิชาการ
ลล คลังข้อมูลความรู้รอบตัว
ลล E-library
ลล www.google.com

SAR 2556
dgf SAR 2555

dgfคู่มือการใช้โปรแกรม google sketchup
dgfคู่มือการใช้โปรแกรม Adobe DreamweaverCS5
dgfคู่มือการใช้โปรแกรม Visual Basic 6

ภาพพิธีรับประกาศนียาบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558
โดยมีนายมานะ พุ่มบัว
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มาเป็นประธานในพิธี คลิกดูภาพกิจกรรม fg
ภาพวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558
โดยมีนายธนพจ แก้ววงษาเป็นประธานในพิธี
คลิกดูภาพกิจกรรม fg
ภาพบรรยากาศงานวันคริสต์มาส
จัดงานโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558
โดยมีนายธนพจ แก้ววงษาเป็นประธานในพิธี
คลิกดูภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558
โดยมีนายธนพจ แก้ววงษาเป็นประธานในพิธี
คลิกดูภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการอบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557
โดยมีนายธนพจ แก้ววงษา เป็นประธานเปิดการอบรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นายจรัญ ดีงามเป็นประธานในพิถีถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คลิกดูภาพกิจกรรม