ประเสริฐคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใฝ่ใจสุขภาพ  เสริมสร้างสู่สากล
นายธนพจ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
a
 
 
 
 
  ขุดการเรียน
การสอนโดยใช้
โปรแกรม GSP
>>รายละเอียด
    รายงานการใช้
ชุดฝึกของลูกเลือ
>>รายละเอียด
             
  การพัฒนาบทเรียน
เรื่องกายของเรา
>>รายละเอียด
       
             
             
             
 
 
 
 
 
Free Counters
Free Counter
 
   
   
   
 
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา 2558
    กิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก
ประจำปีการศึกษา 2558
 
  ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต4
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
   

กิจกรรมธรรม
วันไหว้ครู

 
  กิจกรรมการจัด
การเรียน
การสอนแบบบูรณาการ
    กิจกรรมกล่าวคำอำลา
ครูย้ายไปตำรงตำแหน่ง
สถานศึกษาใหม่
 
        รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>  
               

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี| Triamudomsuksanomklao Phathumthani school
เลขที่ 11 หมู่ 2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุุมธานี 12160
โทรศัพท์ 0-2593-1965 |0-2593-2242| tunp@windowlive.com
: Modify By Webmaster ครูจิราพร เหมพุทธ ครูซ่อนกลิ่น คงหนู