ประเสริฐคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใฝ่ใจสุขภาพ  เสริมสร้างสู่สากล
นายธนพจ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และพัฒฒนาระเบียบวินัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

  ขุดการเรียน
การสอนโดยใช้
โปรแกรม GSP
>>รายละเอียด
    รายงานการใช้
ชุดฝึกของลูกเลือ
>>รายละเอียด
             
  การพัฒนาบทเรียน
เรื่องกายของเรา
>>รายละเอียด
    การพัฒนาบทเรียน
เรื่องแสงและการมองเห็น
>>รายละเอียด
             
             
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Free Counters
Free Counter

 

   
   
   
 
  กิจกรรมMOU ภาษาจีน
กับโรงเรียนเสริมมิตร
วันที่ 7-8 ก.ย. 2558
    กิจกรรมติว GAT ม.6
ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
  กิจกรรมกีฬาสีภายใน
ประจำปีการศึกษา 2558
    กิจกรรมงานวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2558
 
  กิจกรรมรับพระเกี้ยว
ประจำปีการศึกษา 2558
   

ถ่ายทำวีดีทัศน์ครูศตวรรษที่ 11

 
  โครงการส่งเสริม ศีลธรรม จริยธรรม     กิจกรรมวันแม่แห่งชารติ
ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
  กิจกรรมวันอาเซียน
ประจำปีการศึกษา 2558
    กิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะ
ประจำปีการศึกษา 2558
 
        รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>  
               

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี| Triamudomsuksanomklao Phathumthani school
เลขที่ 11 หมู่ 2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุุมธานี 12160
โทรศัพท์ 0-2593-1965 |0-2593-2242| tunp@windowlive.com
: Modify By Webmaster ครูจิราพร เหมพุทธ ครูซ่อนกลิ่น คงหนู