ประเสริฐคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใฝ่ใจสุขภาพ  เสริมสร้างสู่สากล
นายธนพจ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และพัฒฒนาระเบียบวินัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

  ขุดการเรียน
การสอนโดยใช้
โปรแกรม GSP
>>รายละเอียด
    รายงานการใช้
ชุดฝึกของลูกเลือ
>>รายละเอียด
             
  การพัฒนาบทเรียน
เรื่องกายของเรา
>>รายละเอียด
    การพัฒนาบทเรียน
เรื่องแสงและการมองเห็น
>>รายละเอียด
             
             
             

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Free Counters
Free Counter

 

 
   
   
   
 
  กิจกรรมอบรม
ค่านิยม 12 ประการ
    กิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก
ประจำปีการศึกษา 2558
 
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา 2558
   

กิจกรรมธรรม
วันไหว้ครู

 
  ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต4
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
    กิจกรรมกล่าวคำอำลา
ครูย้ายไปตำรงตำแหน่ง
สถานศึกษาใหม่
 
 
  กิจกรรมการจัด
การเรียน
การสอนแบบบูรณาการ
    กิจกรรมผูกแขนรับ
น้องใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558
 
        รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>  
               

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี| Triamudomsuksanomklao Phathumthani school
เลขที่ 11 หมู่ 2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุุมธานี 12160
โทรศัพท์ 0-2593-1965 |0-2593-2242| tunp@windowlive.com
: Modify By Webmaster ครูจิราพร เหมพุทธ ครูซ่อนกลิ่น คงหนู